Έργα

Κεντρική Μακεδονία / Περιβάλλον - Νερό
Αττική / Κοινωνικές Υποδομές - Παιδεία, Κοινωνικές Υποδομές - Άλλο
Πελοπόννησος / Μεταφορές
Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης: 21 Απριλίου 2023
Νότιο Αιγαίο / Κοινωνικές Υποδομές - Παιδεία
Το αντικείμενο της σύμπραξης αφορά την μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και τεχνική διαχείριση 13 νέων σχολικών μονάδων στο Δήμο Ρόδου.
Κρήτη / Κοινωνικές Υποδομές - Παιδεία
Πελοπόννησος / Μεταφορές
Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης: 08 Απριλίου 2023
Δυτική Ελλάδα / Περιβάλλον - Απορρίματα
Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης: 12 Μαρτίου 2019