ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

Φοιτητικές εστίες, εκπαιδευτικές, ερευνητικές & λοιπές υποδομές του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Έγκριση ΔΕΣΔΙΤ:
03.04.2020
Είδος Διαγωνιστικής Διαδικασίας:
Διάρκεια Σύμβασης:
30 έ./y.
Διάρκεια Κατασκευής:
2 έ./y.
Διάρκεια Λειτουργίας:
28 έ./y.
Προϋπολογισμός Ανάπτυξης Έργου:
105,4 εκ./mn. €