ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

Εγκαταστάσεις φοιτητικών εστιών Πανεπιστημίου Κρήτης

Περιφέρεια:
Έγκριση ΔΕΣΔΙΤ:
21.05.2019
Αναθέτουσα Αρχή:
Είδος Διαγωνιστικής Διαδικασίας:
Διάρκεια Σύμβασης:
30 έτη/years
Διάρκεια Κατασκευής:
3 έτη/years
Διάρκεια Λειτουργίας:
27 έτη/years
Προϋπολογισμός Ανάπτυξης Έργου:
206,6 εκ./mn. €