ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης (ΒΟΑΚ) - τμήμα Χερσόνησος - Νεάπολη

Περιφέρεια:
Τομέας:
Έγκριση ΔΕΣΔΙΤ:
08.06.2018
Τρέχουσα Κατάσταση:
Είδος Διαγωνιστικής Διαδικασίας:
Διάρκεια Σύμβασης:
30 έ./y.
Διάρκεια Κατασκευής:
4 έ./y.
Διάρκεια Λειτουργίας:
26 έ./y.
Προϋπολογισμός Ανάπτυξης Έργου:
390,2 εκ./mn. €
Περιγραφή Έργου:

Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης: 21 Απριλίου 2023