ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

Φοιτητικές εστίες και λοιπές εκπαιδευτικές και ερευνητικές εγκαταστάσεις σε Βόλο και Λαμία

Έγκριση ΔΕΣΔΙΤ:
13.02.2020
Αναθέτουσα Αρχή:
Είδος Διαγωνιστικής Διαδικασίας:
Διάρκεια Σύμβασης:
30 έ./y.
Διάρκεια Κατασκευής:
2 έ./y.
Διάρκεια Λειτουργίας:
28 έ./y.
Προϋπολογισμός Ανάπτυξης Έργου:
113,6 εκ./mn. €