ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

Φράγμα Χαβρία Χαλκιδικής

Έγκριση ΔΕΣΔΙΤ:
13.02.2020
Τρέχουσα Κατάσταση:
Είδος Διαγωνιστικής Διαδικασίας:
Διάρκεια Σύμβασης:
30 έ./y.
Διάρκεια Κατασκευής:
3 έ./y.
Διάρκεια Λειτουργίας:
27 έ./y.
Προϋπολογισμός Ανάπτυξης Έργου:
110 εκ./mn. €