Υλοποίηση αναπτυξιακών έργων ΣΔΙΤ
Δημιουργία σημαντικών έργων με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του πολίτη, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος

Οι Συμπράξεις Δημόσιου & Ιδιωτικού Τομέα αποτελούν σημαντική μεταρρύθμιση στον τομέα της δημιουργίας υποδομών και της παροχής υπηρεσιών του Δημοσίου. Πυλώνας ενός νέου αναπτυξιακού υποδείγματος, συμβάλλουν σημαντικά στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των πόρων του Δημόσιου Τομέα.

Από το 2006
20
συμβασιοποιημένα έργα ΣΔΙΤ
43
εγκεκριμένα έργα ΣΔΙΤ