ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

Κτίρια πολιτισμού και εκπαίδευσης της Ακαδημίας Αθηνών

Περιφέρεια:
Έγκριση ΔΕΣΔΙΤ:
17.04.2019
Αναθέτουσα Αρχή:
Είδος Διαγωνιστικής Διαδικασίας:
Διάρκεια Σύμβασης:
27 έ./y.
Διάρκεια Κατασκευής:
2 έ./y.
Διάρκεια Λειτουργίας:
25 έ./y.
Προϋπολογισμός Ανάπτυξης Έργου:
23,2 εκ./mn. €