ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

Υλοποίηση οκτώ σχολικών μονάδων & ανακατασκευή του πάρκου Ειρήνης και Φιλίας των Λαών στα Χανιά

Περιφέρεια:
Έγκριση ΔΕΣΔΙΤ:
11.09.2017
Αναθέτουσα Αρχή:
Είδος Διαγωνιστικής Διαδικασίας:
Διάρκεια Σύμβασης:
27 έτη/years
Διάρκεια Κατασκευής:
2 έτη/years
Διάρκεια Λειτουργίας:
25 έτη/years
Προϋπολογισμός Ανάπτυξης Έργου:
33,7 εκ./mn. €