ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

Οδικός άξονας Νοτιοδυτικής Πελοποννήσου – τμήμα Καλαμάτα - Ριζόμυλος - Πύλος - Μεθώνη

Περιφέρεια:
Τομέας:
Έγκριση ΔΕΣΔΙΤ:
17.04.2019
Τρέχουσα Κατάσταση:
Είδος Διαγωνιστικής Διαδικασίας:
Διάρκεια Σύμβασης:
30 έτη/years
Διάρκεια Κατασκευής:
4 έτη/years
Διάρκεια Λειτουργίας:
26 έτη/years
Προϋπολογισμός Ανάπτυξης Έργου:
310 εκ./mn. €
Περιγραφή Έργου:

Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης: 21 Απριλίου 2023