ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

Κτίριο παροχής υπηρεσιών εξατομικευμένης ιατρικής του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών

Περιφέρεια:
Έγκριση ΔΕΣΔΙΤ:
13.12.2017
Τρέχουσα Κατάσταση:
Είδος Διαγωνιστικής Διαδικασίας:
Διάρκεια Σύμβασης:
27 έτη/years
Διάρκεια Κατασκευής:
3 έτη/years
Διάρκεια Λειτουργίας:
24 έτη/years
Προϋπολογισμός Ανάπτυξης Έργου:
58,5 εκ./mn. €