Έργα της διαδικασίας:

Ανταγωνιστικός διάλογος

Ήπειρος / Περιβάλλον - Απορρίματα
Ο ιδιωτικός φορέας σύμπραξης  θα αναλάβει τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, τεχνική διαχείριση και λειτουργία της εγκατάστασης επεξεργασίας στερεών αστικών αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου, ετήσιας δυναμικότητας 105 χιλ. τόνων, για διάστημα 27 ετών. Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης : 21.07.2017
Κεντρική Μακεδονία / Περιβάλλον - Απορρίματα
Ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης: 13 Ιουνίου 2017
Πελοπόννησος / Περιβάλλον - Απορρίματα
Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης: 14 Ιουνίου 2018
Δυτική Ελλάδα / Περιβάλλον - Απορρίματα
Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης: 12 Μαρτίου 2019
Πελοπόννησος / Μεταφορές
Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης: 08 Απριλίου 2023
Κρήτη / Κοινωνικές Υποδομές - Παιδεία
Νότιο Αιγαίο / Κοινωνικές Υποδομές - Παιδεία
Το αντικείμενο της σύμπραξης αφορά την μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και τεχνική διαχείριση 13 νέων σχολικών μονάδων στο Δήμο Ρόδου.
Πελοπόννησος / Μεταφορές
Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης: 21 Απριλίου 2023