ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

Εγκατάσταση επεξεργασίας αστικών στερεών αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου

Περιφέρεια:
Έγκριση ΔΕΣΔΙΤ:
13.03.2013
Τρέχουσα Κατάσταση:
Αναθέτουσα Αρχή:
Είδος Διαγωνιστικής Διαδικασίας:
Διάρκεια Σύμβασης:
27 έτη/years
Διάρκεια Κατασκευής:
1,5 έτη/years
Διάρκεια Λειτουργίας:
25,5 έτη/years
Προϋπολογισμός Ανάπτυξης Έργου:
52,4 εκ./mn. €
Περιγραφή Έργου:

Ο ιδιωτικός φορέας σύμπραξης  θα αναλάβει τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, τεχνική διαχείριση και λειτουργία της εγκατάστασης επεξεργασίας στερεών αστικών αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου, ετήσιας δυναμικότητας 105 χιλ. τόνων, για διάστημα 27 ετών.

Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης : 21.07.2017

Σχετικές εικόνες: