ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

Mονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων του Νομού Ηλείας

Περιφέρεια:
Έγκριση ΔΕΣΔΙΤ:
09.04.2012
Τρέχουσα Κατάσταση:
Αναθέτουσα Αρχή:
Είδος Διαγωνιστικής Διαδικασίας:
Διάρκεια Σύμβασης:
27
Διάρκεια Κατασκευής:
22 μ/m
Διάρκεια Λειτουργίας:
25 ε/y 10 μ/m
Προϋπολογισμός Ανάπτυξης Έργου:
38,3 €
Περιγραφή Έργου:

Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης: 12 Μαρτίου 2019