ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

Τουριστικός Λιμένας (Μαρίνα) Ναυπλίου

Περιφέρεια:
Τομέας:
Έγκριση ΔΕΣΔΙΤ:
06.11.2013
Τρέχουσα Κατάσταση:
Είδος Διαγωνιστικής Διαδικασίας:
Διάρκεια Σύμβασης:
40 έτη/years
Διάρκεια Κατασκευής:
2-3 έτη/years
Διάρκεια Λειτουργίας:
38-37 έτη/years
Προϋπολογισμός Ανάπτυξης Έργου:
25 εκ./mn. €
Περιγραφή Έργου:

Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης: 08 Απριλίου 2023