Έργα του τύπου:

Μεικτά σχήματα ΣΔΙΤ

Δυτική Μακεδονία / Περιβάλλον - Απορρίματα
Το έργο αφορά στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία των υποδομών του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης απορριμμάτων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Το έργο βραβεύθηκε ως Συμφωνία της Χρονιάς για τα Απόβλητα στα πλαίσια του προγράμματος βράβευσης «Ετήσιο Βραβείο Χρηματοδότησης» του περιοδικού World Finance και μετά από τρίμηνη αξιολόγησή του. Υπογραφή σύμβασης : 10 Ιουνίου 2015
Ήπειρος / Περιβάλλον - Απορρίματα
Ο ιδιωτικός φορέας σύμπραξης  θα αναλάβει τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, τεχνική διαχείριση και λειτουργία της εγκατάστασης επεξεργασίας στερεών αστικών αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου, ετήσιας δυναμικότητας 105 χιλ. τόνων, για διάστημα 27 ετών. Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης : 21.07.2017
Κεντρική Μακεδονία / Περιβάλλον - Απορρίματα
Ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης: 13 Ιουνίου 2017
Πελοπόννησος / Περιβάλλον - Απορρίματα
Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης: 14 Ιουνίου 2018
Δυτική Ελλάδα / Περιβάλλον - Απορρίματα
Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης: 12 Μαρτίου 2019
Αττική / Περιβάλλον - Απορρίματα