ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Απορριμμάτων Νήσου Ρόδου

Περιφέρεια:
Έγκριση ΔΕΣΔΙΤ:
09.11.2018
Είδος Διαγωνιστικής Διαδικασίας:
Διάρκεια Σύμβασης:
27 έ./y.
Διάρκεια Κατασκευής:
2 έ./y.
Διάρκεια Λειτουργίας:
25 έ./y.
Προϋπολογισμός Ανάπτυξης Έργου:
44,1 εκ./mn. €