ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Απορριμμάτων Δυτικού Τομέα Κεντρικής Μακεδονίας

Έγκριση ΔΕΣΔΙΤ:
16.09.2019
Είδος Διαγωνιστικής Διαδικασίας:
Διάρκεια Σύμβασης:
27 έ./y.
Προϋπολογισμός Ανάπτυξης Έργου:
130 εκ./mn. €