ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Απορριμμάτων Νήσου Θήρας

Περιφέρεια:
Έγκριση ΔΕΣΔΙΤ:
11.03.2022
Είδος Διαγωνιστικής Διαδικασίας:
Διάρκεια Σύμβασης:
27 έ./y.
Προϋπολογισμός Ανάπτυξης Έργου:
26,5 εκ./mn. €
Σχετικά έγγραφα: