ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων Κεντρικού Τομέα Αττικής

Περιφέρεια:
Έγκριση ΔΕΣΔΙΤ:
05.11.2020
Είδος Διαγωνιστικής Διαδικασίας:
Διάρκεια Σύμβασης:
30 έ./y.
Διάρκεια Κατασκευής:
3 έ./y.
Διάρκεια Λειτουργίας:
27 έ./y.
Προϋπολογισμός Ανάπτυξης Έργου:
205 εκ./mn. €