ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων Πειραιά

Περιφέρεια:
Έγκριση ΔΕΣΔΙΤ:
05.11.2020
Είδος Διαγωνιστικής Διαδικασίας:
Διάρκεια Σύμβασης:
29 έ./y.
Διάρκεια Κατασκευής:
2 έ./y.
Διάρκεια Λειτουργίας:
27 έ./y.
Προϋπολογισμός Ανάπτυξης Έργου:
130 εκ./mn. €