Έργα στην κατάσταση:

Εγκεκριμένο έργο - Προετοιμασία διαγωνιστικής διαδικασίας

Αττική / Κοινωνικές Υποδομές - Παιδεία, Κοινωνικές Υποδομές - Άλλο
Κρήτη / Κοινωνικές Υποδομές - Άλλο
Αττική / Κοινωνικές Υποδομές - Παιδεία
Το έργο αφορά στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή λειτουργία και τεχνική διαχείριση/συντήρηση, καθώς και υπηρεσίες ασφάλειας/φύλαξης και καθαριότητας νέων φοιτητικών εστιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλων κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως το Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Φυλής. Βασικό αντικείμενο του έργου είναι η δημιουργία νέων υποδομών, εστιάζοντας στη στέγαση, σίτιση και αναψυχή των φοιτητών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Αναλυτικά πρόκειται να γίνει : §  Ανέγερση φοιτητικών εστιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στην περιοχή Άνω και Κάτω Λίμνης του Δήμου Φυλής Οι εγκαταστάσεις των νέων κτιριακών μονάδων περιλαμβάνουν περί τους 1100 χώρους διαμονής φοιτητών.Η συνολική καλυπτόμενη επιφάνεια των χώρων φιλοξενίας  είναι περίπου 30.000 τ.μ. §   Ανέγερση νέου Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Φυλής
Αττική / Κοινωνικές Υποδομές - Παιδεία
Το αντικείμενο της Σύμπραξης περιλαμβάνει τη μελέτη (σύνταξη τυχόν επιπλέον μελετών), χρηματοδότηση, ανακατασκευή,  λειτουργία και τεχνική διαχείριση/συντήρηση, καθώς και υπηρεσίες ασφάλειας/φύλαξης και καθαριότητας, των φοιτητικών εστιών της Παλαιάς Φοιτητικής Εστίας στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.. Μέσω της υλοποίησης του Έργου η Αναθέτουσα Αρχή αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων υποδομών εστίασης και σίτισης που θα επιτρέπει την ασφαλή και ποιοτική διαμονή των φοιτητών και του ακαδημαϊκού προσωπικού.
Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Δυτική Μακεδονία / Μεταφορές
Το αντικείμενο της Σύμπραξης αποτελείται από τη μελέτη, χρηματοδότηση, αναβάθμιση του υφιστάμενου Σιδηροδρομικού Άξονα Βορείου Ελλάδος, μέσω εργασιών ανακαίνισης σε σημεία όπου το δίκτυο έχει υποστεί σημαντικές φθορές, και συντήρηση του δικτύου στα προβλεπόμενα επίπεδα ποιοτικής λειτουργίας του. Ειδικότερα, η Σύμπραξη περιλαμβάνει την ανακαίνιση, αναβάθμιση και συντήρηση του Σιδηροδρομικού Άξονα Βορείου Ελλάδος, ο οποίος αφορά τα τμήματα γραμμής από: §   Έξοδο Σ.Σ. Στρυμώνα (Χ.Θ. 94+914 μ.Θ-Α) έως είσοδο του Σ.Σ. Αλεξανδρούπολης (Χ.Θ. 1+720 μ.Α-Ο), ενδεικτικού συνολικού μήκους 311.791 m. §   Έξοδο Σ.Σ. Πλατέως έως Σ.Σ. Ν. Καύκασος (Σύνορα – ΧΘ 201+877), ενδεικτικού συνολικού μήκους 164.327 m. §   Τμήμα γραμμής Μεσονήσι – Σ.Σ. Φλώρινας, ενδεικτικού συνολικού μήκους 5.645 m. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, το συνολικό μήκος γραμμών που αποτελούν αντικείμενου του έργου υπολογίζεται ενδεικτικά 481.763 m
Αττική / Κοινωνικές Υποδομές - Δημόσια Διοίκηση
Το Έργο καλύπτει τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, τη μακροπρόθεσμη λειτουργία, τη διαχείριση εγκαταστάσεων και τη βαριά συντήρηση (επενδύσεις αντικαταστάσεων κύκλου ζωής) από τον Ιδιωτικό Τομέα, ενός νέου διοικητικού συγκροτήματος κτιρίων γραφείων (Κυβερνητικό Πάρκο «Ανδρέας Λεντάκης») σε κεντρική τοποθεσία της Αθήνας (Ελλάδα), κοντά στον Υμηττό, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης ενός μεγάλου αστικού πάρκου που θα λειτουργήσει ως «πνεύμονας πρασίνου» στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Δάφνης – Υμηττού. Ενδεικτικά, το Έργο περιλαμβάνει τη μετεγκατάσταση 14.013 κρατικών και δημοσίων υπαλλήλων από τα Υπουργεία Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Τουρισμού καθώς και από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου, οι οποίοι σήμερα εργάζονται σε περισσότερα από 100 μισθωμένα ή/και ιδιόκτητα δημόσια κτίρια, διασπαρμένα σε όλο το κέντρο της Αθήνας.