ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

Αναβάθμιση του Σιδηροδρομικού Άξονα Βορείου Ελλάδος

Τομέας:
Έγκριση ΔΕΣΔΙΤ:
09.02.2023
Είδος Διαγωνιστικής Διαδικασίας:
Διάρκεια Σύμβασης:
20 έτη/years
Διάρκεια Κατασκευής:
2,5 έτη/years
Διάρκεια Λειτουργίας:
17,5 έτη/years
Προϋπολογισμός Ανάπτυξης Έργου:
220 εκ./mn. €
Περιγραφή Έργου:

Το αντικείμενο της Σύμπραξης αποτελείται από τη μελέτη, χρηματοδότηση, αναβάθμιση του υφιστάμενου Σιδηροδρομικού Άξονα Βορείου Ελλάδος, μέσω εργασιών ανακαίνισης σε σημεία όπου το δίκτυο έχει υποστεί σημαντικές φθορές, και συντήρηση του δικτύου στα προβλεπόμενα επίπεδα ποιοτικής λειτουργίας του.

Ειδικότερα, η Σύμπραξη περιλαμβάνει την ανακαίνιση, αναβάθμιση και συντήρηση του Σιδηροδρομικού Άξονα Βορείου Ελλάδος, ο οποίος αφορά τα τμήματα γραμμής από:

§   Έξοδο Σ.Σ. Στρυμώνα (Χ.Θ. 94+914 μ.Θ-Α) έως είσοδο του Σ.Σ. Αλεξανδρούπολης (Χ.Θ. 1+720 μ.Α-Ο), ενδεικτικού συνολικού μήκους 311.791 m.

§   Έξοδο Σ.Σ. Πλατέως έως Σ.Σ. Ν. Καύκασος (Σύνορα – ΧΘ 201+877), ενδεικτικού συνολικού μήκους 164.327 m.

§   Τμήμα γραμμής Μεσονήσι – Σ.Σ. Φλώρινας, ενδεικτικού συνολικού μήκους 5.645 m.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, το συνολικό μήκος γραμμών που αποτελούν αντικείμενου του έργου υπολογίζεται ενδεικτικά 481.763 m