ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

Ολική ανακαίνιση της παλαιάς Φοιτητικής Εστίας στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου

Περιφέρεια:
Έγκριση ΔΕΣΔΙΤ:
09.02.2023
Είδος Διαγωνιστικής Διαδικασίας:
Διάρκεια Σύμβασης:
30 έτη/years
Διάρκεια Κατασκευής:
2 έτη/years
Διάρκεια Λειτουργίας:
28 έτη/years
Προϋπολογισμός Ανάπτυξης Έργου:
37,1 εκ./mn €
Περιγραφή Έργου:

Το αντικείμενο της Σύμπραξης περιλαμβάνει τη μελέτη (σύνταξη τυχόν επιπλέον μελετών), χρηματοδότηση, ανακατασκευή,  λειτουργία και τεχνική διαχείριση/συντήρηση, καθώς και υπηρεσίες ασφάλειας/φύλαξης και καθαριότητας, των φοιτητικών εστιών της Παλαιάς Φοιτητικής Εστίας στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π..

Μέσω της υλοποίησης του Έργου η Αναθέτουσα Αρχή αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων υποδομών εστίασης και σίτισης που θα επιτρέπει την ασφαλή και ποιοτική διαμονή των φοιτητών και του ακαδημαϊκού προσωπικού.

Σχετικές εικόνες: