ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

Μετεγκατάσταση Φυλακών Κορυδαλλού

Περιφέρεια:
Έγκριση ΔΕΣΔΙΤ:
23.05.2023
Είδος Διαγωνιστικής Διαδικασίας:
Προϋπολογισμός Έργου:
258,3 εκ./mn €
Διάρκεια Σύμβασης:
30 έτη/years
Διάρκεια Κατασκευής:
4 έτη/years
Διάρκεια Λειτουργίας:
26 έτη/years
Προϋπολογισμός Ανάπτυξης Έργου:
400 εκ./mn €
Περιγραφή Έργου:

Το αντικείμενο της Σύμπραξης συνίσταται  στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή και συντήρηση του νέου Δικαστικού Σωφρονιστικού Συγκροτήματος Αθηνών (ΔΣΣΑ) και της Διεύθυνσης Μεταγωγών Δικαστηρίων Αττικής στο Δήμο Ασπροπύργου μέσω ΣΔΙΤ.