ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

Κτιριακές εγκαταστάσεις Γενικής Γραμματείας Υποδομών

Περιφέρεια:
Έγκριση ΔΕΣΔΙΤ:
15.01.2021
Είδος Διαγωνιστικής Διαδικασίας:
Διάρκεια Σύμβασης:
30 έ./y.
Διάρκεια Κατασκευής:
3 έ./y.
Διάρκεια Λειτουργίας:
27 έ./y.
Προϋπολογισμός Ανάπτυξης Έργου:
100,6 εκ./mn. €