ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

Φράγμα Μιναγιώτικο και αρδευτικό δίκτυο

Περιφέρεια:
Έγκριση ΔΕΣΔΙΤ:
11.03.2022
Είδος Διαγωνιστικής Διαδικασίας:
Διάρκεια Σύμβασης:
25 έ./y.
Διάρκεια Κατασκευής:
4 έ./y.
Διάρκεια Λειτουργίας:
21 έ./y.
Προϋπολογισμός Ανάπτυξης Έργου:
141,8 εκ./mn. €
Σχετικές εικόνες: