ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

Φοιτητικές εστίες και συνεδριακό κέντρο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Περιφέρεια:
Έγκριση ΔΕΣΔΙΤ:
04.10.2022
Είδος Διαγωνιστικής Διαδικασίας:
Διάρκεια Σύμβασης:
30 έτη/years
Διάρκεια Κατασκευής:
3 έτη/years
Διάρκεια Λειτουργίας:
27 έτη/years
Προϋπολογισμός Ανάπτυξης Έργου:
87,8 εκ./mn. €
Σχετικές εικόνες: