ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

Αξιοποίηση πρώην εργοστασίου χαρτοποιίας Λαδόπουλου

Περιφέρεια:
Έγκριση ΔΕΣΔΙΤ:
23.05.2022
Είδος Διαγωνιστικής Διαδικασίας:
Διάρκεια Σύμβασης:
27 έ./y.
Διάρκεια Κατασκευής:
3 έ./y.
Διάρκεια Λειτουργίας:
24 έ./y.
Προϋπολογισμός Ανάπτυξης Έργου:
90,5 εκ./mn. €
Περιγραφή Έργου:

Το έργο αφορά στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή και τεχνική διαχείριση για την αξιοποίηση και ανάπτυξη του πρώην εργοστασίου χαρτοποιίας Λαδόπουλου Ε.Γ.Λ. μέσω ΣΔΙΤ κατά την έννοια του ν. 3389/2005.

Σχετικές εικόνες: