ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

Αναβάθμιση Οδοφωτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Τομέας:
Έγκριση ΔΕΣΔΙΤ:
16.09.2019
Είδος Διαγωνιστικής Διαδικασίας:
Διάρκεια Σύμβασης:
12 έ./y.
Διάρκεια Κατασκευής:
1 έ./y.
Διάρκεια Λειτουργίας:
11 έ./y.
Προϋπολογισμός Ανάπτυξης Έργου:
12,4 εκ./mn. €
Περιγραφή Έργου: