ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

Πρωτοδικείο και Εισαγγελία Αθηνών

Περιφέρεια:
Έγκριση ΔΕΣΔΙΤ:
23.05.2022
Αναθέτουσα Αρχή:
Είδος Διαγωνιστικής Διαδικασίας:
Διάρκεια Σύμβασης:
25 έ./y.
Διάρκεια Κατασκευής:
3 έ./y.
Διάρκεια Λειτουργίας:
22 έ./y.
Προϋπολογισμός Ανάπτυξης Έργου:
192,3 εκ./mn. €
Περιγραφή Έργου:

Το έργο αφορά στη χρηματοδότηση, μελέτη, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση των κτηρίων που θα στεγάσουν το Πρωτοδικείο και την Εισαγγελία Αθηνών για διάστημα εικοσιπέντε (25) ετών.

 Συνοπτικά η κατασκευή του Έργου αφορά:

             στην ανέγερση νέου Δικαστικού Μεγάρου για τις ανάγκες του Πρωτοδικείου Αθηνών,

             στην ανέγερση νέου Δικαστικού Μεγάρου για τις ανάγκες της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών,

             στη λειτουργική ανακατασκευή και στατική ενίσχυση του φέροντος οργανισμού του Υπόγειου Χώρου τριών (3) επιπέδων του Δικαστικού Μεγάρου.