ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

Λειτουργία και Συντήρηση Μετρό Θεσσαλονίκης

Τομέας:
Έγκριση ΔΕΣΔΙΤ:
23.05.2022
Τρέχουσα Κατάσταση:
Αναθέτουσα Αρχή:
Είδος Διαγωνιστικής Διαδικασίας:
Διάρκεια Σύμβασης:
12 έ./y.
Διάρκεια Κατασκευής:
2 έ./y.
Διάρκεια Λειτουργίας:
10 έ./y.
Περιγραφή Έργου:

Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης : 04.10.2023

Το έργο αφορά στη λειτουργία και συντήρηση του δικτύου του μετρό Θεσσαλονίκης καθώς και του τροχαίου υλικού το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για διάστημα δώδεκα  (12) ετών. Ειδικότερα, το έργο θα περιλαμβάνει:

- Τη λειτουργία και συντήρηση του δικτύου του μετρό το οποίο θα ξεκινά από τη βορειοδυτική πλευρά της πόλης, και διασχίζοντας υπόγεια το κέντρο της, θα καταλήγει στην νοτιοανατολική πλευρά περιλαμβάνοντας 18 σταθμούς συνολικά

        -  Τη λειτουργία και συντήρηση του τροχαίου υλικού που θα χρησιμοποιηθεί στην πλήρη λειτουργία του μετρό (βασική γραμμή και επέκταση), όπου περιλαμβάνει 33 πλήρως αυτοματοποιημένους συρμούς. Ειδικότερα, χαρακτηριστικά του τροχαίου υλικού παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.