ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

Κυβερνητικό Πάρκο «Ανδρέας Λεντάκης»

Περιφέρεια:
Έγκριση ΔΕΣΔΙΤ:
24.11.2022
Αναθέτουσα Αρχή:
Είδος Διαγωνιστικής Διαδικασίας:
Προϋπολογισμός Έργου:
348 εκ./mn €
Διάρκεια Σύμβασης:
30 έτη/years
Διάρκεια Κατασκευής:
3 έτη/years
Διάρκεια Λειτουργίας:
27 έτη/years
Προϋπολογισμός Ανάπτυξης Έργου:
514,8 εκ./mn €
Περιγραφή Έργου:

Το Έργο καλύπτει τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, τη μακροπρόθεσμη λειτουργία, τη διαχείριση εγκαταστάσεων και τη βαριά συντήρηση (επενδύσεις αντικαταστάσεων κύκλου ζωής) από τον Ιδιωτικό Τομέα, ενός νέου διοικητικού συγκροτήματος κτιρίων γραφείων (Κυβερνητικό Πάρκο «Ανδρέας Λεντάκης») σε κεντρική τοποθεσία της Αθήνας (Ελλάδα), κοντά στον Υμηττό, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης ενός μεγάλου αστικού πάρκου που θα λειτουργήσει ως «πνεύμονας πρασίνου» στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Δάφνης – Υμηττού.

Ενδεικτικά, το Έργο περιλαμβάνει τη μετεγκατάσταση 14.013 κρατικών και δημοσίων υπαλλήλων από τα Υπουργεία Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Τουρισμού καθώς και από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου, οι οποίοι σήμερα εργάζονται σε περισσότερα από 100 μισθωμένα ή/και ιδιόκτητα δημόσια κτίρια, διασπαρμένα σε όλο το κέντρο της Αθήνας.