ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

Υποδομές υπερυψηλής ευρυζωνικότητας

Έγκριση ΔΕΣΔΙΤ:
17.01.2019
Τρέχουσα Κατάσταση:
Είδος Διαγωνιστικής Διαδικασίας:
Διάρκεια Σύμβασης:
26 έτη/years
Διάρκεια Κατασκευής:
3 έτη/years
Διάρκεια Λειτουργίας:
23 έτη/years
Προϋπολογισμός Ανάπτυξης Έργου:
868 εκ./mn. €
Περιγραφή Έργου:

Υπογραφή Σύμβασης Σύμπραξης LOTS 1,2,7 12.06.2023