ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

Δίκτυο άρδευσης Ταυρωπού

Περιφέρεια:
Έγκριση ΔΕΣΔΙΤ:
11.03.2022
Είδος Διαγωνιστικής Διαδικασίας:
Διάρκεια Σύμβασης:
25 έ./y.
Διάρκεια Κατασκευής:
4 έ./y.
Διάρκεια Λειτουργίας:
21 έ./y.
Προϋπολογισμός Ανάπτυξης Έργου:
164,2 εκ./mn. €
Περιγραφή Έργου:

Το έργο αφορά στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία των δικτύων άρδευσης περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, με σκοπό τον εξορθολογισμό των συνθηκών άρδευσης στην περιοχή μέσω του εκσυγχρονισμού τόσο των μέσων (νέοι αγωγοί) όσο και των μεθόδων άρδευσης (αντικατάσταση της μεθόδου της επιφανειακής άρδευσης με τεχνητή βροχή και στάγδην άρδευση) και κατ’ επέκταση την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των αρδευτικών αναγκών των καλλιεργειών.

Σχετικές εικόνες: