ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

Δικαστικά Μέγαρα Κρήτης

Περιφέρεια:
Έγκριση ΔΕΣΔΙΤ:
12.03.2021
Είδος Διαγωνιστικής Διαδικασίας:
Διάρκεια Σύμβασης:
30 έτη/years
Διάρκεια Κατασκευής:
3 έτη/years
Διάρκεια Λειτουργίας:
27 έτη/years
Προϋπολογισμός Ανάπτυξης Έργου:
75,5 εκ./mn. €