ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου Αστικών Συγκοινωνιών

Περιφέρεια:
Τομέας:
Έγκριση ΔΕΣΔΙΤ:
01.09.2008
Τρέχουσα Κατάσταση:
Είδος Διαγωνιστικής Διαδικασίας:
Διάρκεια Σύμβασης:
12 έτη/years
Διάρκεια Κατασκευής:
2 έτη/years
Διάρκεια Λειτουργίας:
10,5 έτη/years
Προϋπολογισμός Ανάπτυξης Έργου:
69,8 εκ./mn. €
Περιγραφή Έργου:

Το αντικείμενο της σύμπραξης αφορά στη μελέτη, χρηματοδότηση, εγκατάσταση, συντήρηση και τεχνική διαχείριση ενός Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου Αστικών Συγκοινωνιών στην Αθήνα.

Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης: 29.12.2014

 

Σχετικές εικόνες: