ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

Αρδευτικό Δίκτυο Υπέρειας και λοιπών πεδινών εκτάσεων Νομού Λάρισας και Ορφανών και λοιπών πεδινών εκτάσεων Νομού Καρδίτσας

Περιφέρεια:
Έγκριση ΔΕΣΔΙΤ:
09.02.2023
Είδος Διαγωνιστικής Διαδικασίας:
Διάρκεια Σύμβασης:
25 έτη/years
Διάρκεια Κατασκευής:
2,5 έτη/years
Διάρκεια Λειτουργίας:
22,5 έτη/years
Προϋπολογισμός Ανάπτυξης Έργου:
115,4 εκ./mn. €
Περιγραφή Έργου:

Το αντικείμενο της σύμπραξης αποτελείται από τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή και τεχνική διαχείριση του σωληνωτού αρδευτικού δικτύου για την άρδευση των παρακείμενων στον ποταμό Ενιπέα πεδινών εκτάσεων των αγροκτημάτων Πολυνερίου, Σταυρού, Κατωχωρίου, Ελληνικού, Βρυσιών & Υπέρειας του Νομού Λάρισας, καθώς και Ορφανών, Φύλλου και Λεύκης του Νομού Καρδίτσας.

Το έργο, ενδεικτικά, περιλαμβάνει επιμέρους έργα ανά αγρόκτημα ως εξής:

1.      Αγρόκτημα Ορφανών

-        Δίκτυο ακαθάριστης έκτασης περί τα 8.400 στρ. με 8 υφιστάμενες γεωτρήσεις συνολικής δυναμικότητας περί τα 1.900 m3/h

2.            Αγρόκτημα Φύλλου

-        Δίκτυο ακαθάριστης έκτασης περί τα 5.600 στρ. με 7 υφιστάμενες γεωτρήσεις συνολικής δυναμικότητας περί τα 1.050 m3/h

-        Δίκτυο ακαθάριστης έκτασης περί τα 5.700 στρ. με 7 υφιστάμενες γεωτρήσεις συνολικής δυναμικότητας περί τα 1.050 m3/h

3.            Αγρόκτημα Υπερείων

-        Δίκτυο ακαθάριστης έκτασης περί τα 5.650 στρ. με 5 υφιστάμενες γεωτρήσεις συνολικής δυναμικότητας περί τα 1.240 m3/h.

4.      Αγρόκτημα Πολυνερίου-Ελληνικού

-        Δίκτυο ακαθάριστης έκτασης περί τα 6.900 στρ. με 10 υφιστάμενες γεωτρήσεις συνολικής δυναμικότητας περί τα 1.270 m3/h.

-        Δίκτυο ακαθάριστης έκτασης περί τα 7.050 στρ. με 14 υφιστάμενες γεωτρήσεις συνολικής δυναμικότητας περί τα 1.255 m3/h.

-        Δίκτυο ακαθάριστης έκτασης περί τα 9.500 στρ. με 21 υφιστάμενες γεωτρήσεις συνολικής δυναμικότητας περί τα 1.745 m3/h.

-        Δίκτυο ακαθάριστης έκτασης περί τα 6.000 στρ. με 7 υφιστάμενες γεωτρήσεις συνολικής δυναμικότητας περί τα 1.070 m3/h.

5.      Αγρόκτημα Βρυσιάς και Κατωχωρίου

-        Δίκτυο ακαθάριστης έκτασης περί τα 6.000 στρ. με 3 υφιστάμενες γεωτρήσεις συνολικής δυναμικότητας περί τα 1.200 m3/h.

-        Δίκτυο ακαθάριστης έκτασης περί τα 6.500 στρ. με 6 υφιστάμενες γεωτρήσεις συνολικής δυναμικότητας περί τα 1.290 m3/h.

-        Δίκτυο ακαθάριστης έκτασης περί τα 7.000 στρ. με 9 υφιστάμενες γεωτρήσεις συνολικής δυναμικότητας περί τα 1.275 m3/h.

Για τα ανωτέρω δίκτυα θα κατασκευαστούν οικισμοί γεωτρήσεων, δεξαμενές αναρρύθμισης, αντλιοστάσια, υπόγειοι αγωγών προσαγωγής νερού από τις γεωτρήσεις στις δεξαμενές αναρρύθμισης, υπόγειοι αγωγοί πρωτεύοντος και δευτερεύοντος αρδευτικού δικτύου από τα αντλιοστάσια έως τις αρδευτικές μονάδες.

Σχετικές εικόνες: