ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

Σύστημα Τηλεματικής Αστικών Συγκοινωνιών

Περιφέρεια:
Έγκριση ΔΕΣΔΙΤ:
01.09.2008
Τρέχουσα Κατάσταση:
Είδος Διαγωνιστικής Διαδικασίας:
Διάρκεια Σύμβασης:
12 έτη/years
Διάρκεια Κατασκευής:
1,5 έτη/years
Διάρκεια Λειτουργίας:
10,5 έτη/years
Προϋπολογισμός Ανάπτυξης Έργου:
19,4 εκ./mn. €
Περιγραφή Έργου:

Το αντικείμενο της σύμπραξης αφορά στη μελέτη, χρηματοδότηση, εγκατάσταση, συντήρηση και τεχνική διαχείριση ενός ολοκληρωμένου συστήματος πληροφόρησης επιβατών και διαχείρισης στόλου για τις οδικές συγκοινωνίες στην Αθήνα.

Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης: 30.06.2014

Σχετικές εικόνες: