ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

Ψηφιακή καταγραφή, αποθήκευση και διάθεση πρακτικών συνεδριάσεων δικαστηρίων

Έγκριση ΔΕΣΔΙΤ:
28.02.2012
Τρέχουσα Κατάσταση:
Αναθέτουσα Αρχή:
Είδος Διαγωνιστικής Διαδικασίας:
Διάρκεια Σύμβασης:
5,3 έτη/years
Διάρκεια Κατασκευής:
0,3 έτη/years
Διάρκεια Λειτουργίας:
5 έτη/years
Προϋπολογισμός Ανάπτυξης Έργου:
6,7 εκ./mn. €
Περιγραφή Έργου:

Το έργο αφορά στη ψηφιακή καταγραφή, αποθήκευση και διάθεση των πρακτικών των συνεδριάσεων στα πρωτοδικεία και εφετεία (πολιτικά και ποινικά) και στα ειρηνοδικεία της χώρας. 

Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης : 21 Δεκεμβρίου 2015

Σχετικές εικόνες:
Σχετικά έγγραφα: