ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

Πέντε αστυνομικές διευθύνσεις

Έγκριση ΔΕΣΔΙΤ:
13.07.2022
Αναθέτουσα Αρχή:
Είδος Διαγωνιστικής Διαδικασίας:
Διάρκεια Σύμβασης:
30 έ./y.
Διάρκεια Κατασκευής:
2 έ./y.
Διάρκεια Λειτουργίας:
28 έ./y.
Προϋπολογισμός Ανάπτυξης Έργου:
49.8 εκ./mn. €
Περιγραφή Έργου:

Το έργο αφορά στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και τεχνική διαχείριση των κτιρίων πέντε (5) Αστυνομικών Διευθύνσεων στην Επικράτεια μέσω ΣΔΙΤ