ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

Kέντρο καινοτομίας στην Αθήνα

Περιφέρεια:
Έγκριση ΔΕΣΔΙΤ:
03.04.2020
Είδος Διαγωνιστικής Διαδικασίας:
Διάρκεια Σύμβασης:
90 έ./y.
Διάρκεια Κατασκευής:
3 έ./y.
Διάρκεια Λειτουργίας:
87 έ./y.
Προϋπολογισμός Ανάπτυξης Έργου:
88,5 εκ./mn. €
Περιγραφή Έργου:

Το έργο αφορά στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση, λειτουργία και εκμετάλλευση των υποδομών ενός Κέντρου Καινοτομίας (Πολιτεία Καινοτομίας) το οποίο θα αποτελέσει ένα φυσικό χώρο, όπου μεγάλες επιχειρήσεις, ακαδημαϊκά ιδρύματα, νεοφυείς επιχειρήσεις (startups) και startup incubator/accelerators, θα φιλοξενούνται και συνεργάζονται, ενισχύοντας την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα.

Σχετικές εικόνες: