ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

Δίκτυο Άρδευσης Αλμωπαίου

Έγκριση ΔΕΣΔΙΤ:
09.02.2023
Είδος Διαγωνιστικής Διαδικασίας:
Διάρκεια Σύμβασης:
25 έτη/years
Διάρκεια Κατασκευής:
2 έτη/years
Διάρκεια Λειτουργίας:
23 έτη/years
Προϋπολογισμός Ανάπτυξης Έργου:
154,1 εκ./mn. €
Περιγραφή Έργου:

Το αντικείμενο της σύμπραξης αποτελείται από τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή και τεχνική διαχείριση του αρδευτικού δικτύου Αλμωπαίου μέσω ΣΔΙΤ.

Η συνολική διάρκεια της Σύμβασης Σύμπραξης θα είναι έως 25 έτη.
Πιο αναλυτικά, το Έργο περιλαμβάνει:
- Την εκπόνηση των μελετών εφαρμογής – κατασκευαστικών μελετών του Έργου.
- Την κατασκευή αρδευτικού δικτύου και αναχωμάτων προστασίας.
- Τη συντήρηση και τη λειτουργία του αρδευτικού δικτύου.

Το αρδευτικό δίκτυο Αλμωπαίου προβλέπεται να καλύψει τις αρδευτικές ανάγκες των καλλιεργούμενων εκτάσεων στην ευρύτερη περιοχής της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας και πιο συγκεκριμένα στο βορειοδυτικό τμήμα της δυτικής πεδιάδας Θεσσαλονίκης/ Γιαννιτσών.

Σχετικές εικόνες: