ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε αγροτικές «λευκές» περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας - LOT 2

Έγκριση ΔΕΣΔΙΤ:
03.01.2012
Τρέχουσα Κατάσταση:
Είδος Διαγωνιστικής Διαδικασίας:
Διάρκεια Σύμβασης:
17 έτη/years
Διάρκεια Κατασκευής:
2 έτη/years
Διάρκεια Λειτουργίας:
15 έτη/years
Προϋπολογισμός Ανάπτυξης Έργου:
100 εκ./mn. €
Περιγραφή Έργου:

Στόχος του έργου είναι η κάλυψη των «λευκών» περιοχών στον ευρυζωνικό χάρτη της χώρας, δηλαδή των περιοχών όπου δεν υπάρχουν βασικές ευρυζωνικές υποδομές, με τη δημιουργία και αναβάθμιση τηλεπικοινωνιακών υποδομών υψηλής ταχύτητας. Συγκεκριμένα, με το έργο θα παρέχεται γρήγορο internet σε 1.867 οικισμούς με συνολικό πληθυσμό 185.635 κατοίκων. Το έργο αποσκοπεί στην επίτευξη οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων ορεινών και νησιωτικών περιοχών της χώρας.

Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης 29.12.2014